Fire fine bidrag i Bo Nordisk

Tekst: Eva Høydalsvik

Bookazinet Bo Nordisk #1 ble utgitt av Bonnier høsten 2017. Jeg har skrevet fire av interiørreportasjene i det. To av dem er fotografert av Nadia Norskott,
de andre to av Inger Marie Grini.

Alle intervjuene er gjort i etterkant av fotografering, som bestillingsverk fra redaksjonen, og er utført via telefon. Likevel evner godt håndverk å løfte teksten til en opplevelse for leseren, som om de er på besøk.

Les en av reportasjene her.