Lønn for strevet

Lønn for strevet

La meg begynne med å si dette: Jeg har selv valgt å være frilanser, i motsetning til veldig mange av mine kolleger. Jeg tillater meg likevel å være kritisk til den lønnspolitikken som føres i dag. Frilansjournalistenes «lønn» har gått ned de siste årene, mest fordi...