Lønn for strevet

Lønn for strevet

La meg begynne med å si dette: Jeg har selv valgt å være frilanser, i motsetning til veldig mange av mine kolleger. Jeg tillater meg likevel å være kritisk til den lønnspolitikken som føres i dag. Frilansjournalistenes «lønn» har gått ned de siste årene, mest fordi...
Smålig

Smålig

Skal vi tro alt snakket, så vil vi nå bo smått. Mikrohus er en voksende trend, det melder både boligutbyggere og Innovasjon Norge. På tv ser vi programmer om folk som nedskalerer boligsituasjonen sin, og det er naturligvis storstilt underholdning å betrakte kvalene og...