Egmont Publishing i Nydalen gjennomgår store strukturelle endringer, som ikke bare gjør at 42 mennesker blir stående 
uten jobb, men også hvordan magasinbransjen skal organiseres framover. Er du klar for framtiden?

Min tidligere arbeidsgiver Egmont Publishing er i disse dager i ferd med å sette navn til de 42 stillingene de skal kutte før sommeren. Det er stort sett journalister og redigerere som må gå, med andre ord folk som produserer innhold til de rundt regnet 40* bladene forlaget publiserer. Egmonts styringstanke er at innhold kan kjøpes fra frilansere, samtidig som bedriften slipper faste kostnader og blir mer fleksibel. Det er litt uklart hva denne fleksibiliteten skal brukes til helt konkret, men det høres … smart ut. Sett bort fra at det berører livene til 42 av mine kolleger, så høres det altså ut som noe BI-professor Atle Midtun kunne sagt var en smart ting å gjøre.

Det Midtun faktisk sier, er at fleksibilitet er en hjørnestein i utviklingen av “Den nye nordiske modellen”, som skal ta over for trepartssamarbeidet** som hittil har trygget arbeidstakere i Norge. Arbeidstakernes trygghet smuldrer nå opp i tiltak som gir konkurransefordeler for bedrifter: outscoursing, optimaliserte produksjonsforhold og flytting av finansielle transaksjoner til lavkostland. Vi kjenner det fra shipping, byggebransjen og Norwegian har nylig fått tyn for slike praksiser. Nå også magasinbransjen. 

Det interessante fra Midtuns innlegg er der han snakker om hvordan fleksibilitets-samfunnet vil organiseres framover. Før hadde man fast jobb. Nå blir stadig flere frilansere tilknyttet bemanningsselskaper, som tar over deler av ansvaret næringslivet hadde før. Pensjon, feriepenger og så videre. Midtun snakker om Norwegian og luftfartsbransjen. Det finnes ikke mange bemanningsselskaper i mediebransjen. Ennå.

Midtun avslutter med en advarsel om at dersom frilansere ikke organiserer seg og Staten ikke tar et aktivt ansvar for dem som ikke greier seg selv, vil utviklingen vi er vitne til være svært uheldig:

“Når den globale markedskonkurransen underminerer stabile ansettelsesforhold, må folks trygghet og verdighet forankres annensteds. Ellers står grunnleggende nordiske verdier som sosial trygghet, tillit, samarbeid og rettferdighet på spill.”

Med andre ord, kjære kolleger: Når magasin- og mediebransjen fragmenteres og redefineres for framtidens medievaner og et globalt marked, blir det viktig at vi står sammen. Ikke bare for å kunne opprettholde et fornuftig prisnivå på tjenestene våre (trygghet og verdighet), men også for å kunne imøtekomme bransjens behov på en god måte. 

Jeg vet at de som blir igjen som fast ansatte i Egmont er minst like bekymret for magasinbransjens framtid, som de av oss som står utenfor fast ansettelse. De er bekymret for hva slags innhold frilansere skal evne å lage. Frilansere er fjernt fra merkevarenes kjerne, og vil ikke like lett kunne produsere innhold som riktig reflekterer leserne. De får det til, men det krever mer. Frilansere står også ofte utenfor teknologiske løsninger og programvare, som varierer fra forlag til forlag.  

Framtiden er usikker, uklar og kan ta mange forskjellige retninger. Fleksibilitet blir derfor et nøkkelord for flere enn forlagene. Men det går an å være både fleksibel og forberedt. Er du?

—————————————->

* Omtrent 40 titler står oppført på nettsiden til Egmont Publishing (2 av dem er nedlagt: Design og Elle Deco. Sistnevnte kommer fortsatt ut, men bare som bilag), ikke medregnet de 10 titlene som er fagblader.
** Trepartssamarbeidet: Staten, arbeidsgivere og arbeidstakernes organisasjoner står sammen om ansvaret for enkeltindividenes trygghet.