Koda mikrohus av finske Kodasema har alt du trenger på 25 kvadratmeter.

Skal vi tro alt snakket, så vil vi nå bo smått. Mikrohus er en voksende trend, det melder både boligutbyggere og Innovasjon Norge. På tv ser vi programmer om folk som nedskalerer boligsituasjonen sin, og det er naturligvis storstilt underholdning å betrakte kvalene og smerten de må gjennom når de må gi slipp på store mengder klær, utstyr og møbler. Kan dette være noe vi frivillig ønsker oss?

Statistikken bekrefter kanskje tendensen: Fra 2003 til 2012 sank gjennomsnittlig areal per person i Norge fra 52 til 46 kvadratmeter. Det er ikke akkurat trangbodd, som i følge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil si at man bor på mindre enn 25 kvadratmeter per person, men det er likevel en tendens.

SSB spår at det blir 200 000 flere mennesker i Oslo innen 2040, en by som ikke planlegger å vokse særlig i utstrekning, og som allerede har 20 prosent trangbodde – mest i landet. Én ting er at det da blir mindre plass per person i byen, en annen ting fortettingen bringer med seg, er kamp om historiske bygg og åpne plasser. Oslo kommune vurderte i 2017 å ta noen områder ut av Småhusplanen, som regulerer sentrumsnære villastrøk og historiske småhusområder; en kamp de tapte. En kamp de trolig ikke tar for siste gang.

I utbyggingsplanene for Ulven og Frysja er grønt- og friområder så godt som fraværende, selv om sistnevnte kaller seg Frysjaparken. I løpet av de siste 50 årene er 70 prosent av grøntområder i byer og tettsteder borte, melder Miljødirektoratet. Dette ser de som en trussel mot dyreliv, planteliv og folkehelsen. De fleste studier understøtter at folk som bor grønt har bedre helse, både fysisk og psykisk, og en undersøkelse fra NMBU viser at barn blir mer aktive om de bor i nærhet til parker og natur.

En ting er altså hvordan vi tilrettelegger vår egen bolig-stil for å bruke mindre plass innendørs, med flerbruksmøbler og generelt færre eiendeler og ting. En helt annen side av saken er hvordan vi utvikler byene våre. Små boliger må ikke tilsvare små liv.

*Denne posten skrev jeg som leder til Bo Bygg og Bolig 2018.*