Utover å bli stadig færre, er den typiske ukebladleseren en eldre kvinne med gjennomsnittligt udtannelsesnivå. 

I følge Statistisk Sentralbyrås årlige undersøkelse om nordmenns medievaner (Mediebarometeret) leste like mange av oss blader i 2014, som i 2013. Når magasinenes opplagstall fra 2014 viser en tilbakegang på 5,3 prosent får vi konkludere at like mange mennesker i 2014 leste totalt færre blader.

Man kunne kanskje vært glad for at andelen kvinner og menn som leser tidsskrifter nå er nøyaktig 
lik (hurra, likestilling!), hadde det bare ikke vært fordi mennene i større grad slutter å lese tidsskrifter.

Totalt leste 8 prosent av den norske befolkning ukeblader og 9 prosent leste tidsskrifter, begge kategoriene står på stedet hvil i forhold til i fjor. Til sammen utgjør ukeblader og tidsskrifter 2 prosent av befolkningens daglige medieforbruk, typisk bruker en leser 32 minutter per dag til magasinlesing.

I tillegg leser stadig flere magasiner på nett, hele 16 prosent av internettbrukerne blant oss (altså igjen 88 prosent av befolkningen) leser magasiner på nett. En liten overvekt er menn, 18 prosent mot 14 prosent kvinner, og de fleste er i aldersgruppen 16-44 år.

Sakte men sikkert oppdager folk at de kan lese magasiner på internett.
Jeg vet ikke om dette gjelder tradisjonelle magasiner i pdf-format eller også nye nettmagasiner.